Jij weet allang dat het optimaliseren van processen zich in veelvoud terugbetaald. Alleen is het een zware kluif om de organisatie hiervan te overtuigen. Ik geef je vijf concrete tips, die jou gaan helpen om de handen binnen de organisatie op elkaar te krijgen voor jouw goede ideeën!

"Give me six hours to chop down a tree and I will spend the first four sharpening the axe" (Abraham Lincoln)

1. Zorg dat de organisatie ziet wat jij ziet

Alles draait om inzicht. Immers als jouw organisatie ziet wat jij ziet en zou weten wat jij wist, dan werden jouw ideeën direct geïmplementeerd. Ruim baan, zeker! Maar jij voelt je nu roepende in de woestijn. Dit vraagt om een ‘to the point’ geschreven businesscase voor jouw ideeën. Een goede businesscase sluit overigens altijd aan bij de doelstellingen van jouw organisatie. Wanneer jouw ideeën concreet, meetbaar en aantoonbaar bijdragen aan deze organisatie doelstellingen. En wanneer jouw ideeën concreet waarde toevoegen, dan heb je beet! Dan is het overtuigen van jouw organisatie een stuk dichterbij!

 • Jouw voorstel vermindert de afhankelijkheid van de menselijke factor
 • Jouw voorstel draagt positief bij aan de organisatie KPI’s
 • Jouw voorstel versnelt het proces
 • Jouw voorstel verlaagt kosten en verhoogt de marge
 • Jouw voorstel verhoogt klant- en medewerkers tevredenheid

"We are surrounded by data but starved for insights" (Jay Baer)

2. Neem de learnings van je voorgangers mee

Jij bent vast niet de eerste die met een goed idee komt. En reacties als ‘dat hebben we al eens geprobeerd’ of ‘zet dat eerst maar eens op papier’, komen je ook niet vreemd voor. Echte MOTIVATIE KILLERS! Je tenen staan al krom in je schoenen en dan moet je nog beginnen met het pitchen van je idee. Door de learnings van jouw voorgangers te gebruiken bewapen jij jezelf tegen deze energy drains en laat jij de organisatie zien dat het anders kan.

 • Jouw voorstel kijkt terug op eerdere, soortgelijke verbetervoorstellen
 • Jouw voorstel neemt goede onderdelen van voorgaande verbetervoorstellen mee
 • Jouw voorstel komt met een heldere visie waarom voorgaande verbetervoorstellen faalden of juist succesvol waren

"An investment in knowledge pays the best interest" (Benjamin Franklin)

3. Ga de performance van jouw idee meten

Een goede pitch is pas echt een goede pitch, wanneer je een helder en concreet inzicht geeft in de benefits. Welke rendementsverbetering brengt jouw voorstel, onder aan de streep, te weeg? Want dit is dan ook direct waar jij je aan committeert! Hierbij geef jij dan ook nog eens aan de performance van jouw ideeën periodiek te gaan meten en te rapporteren. Om zo de organisatie een duidelijk inzicht te geven in het tijdspad naar het break-evenpoint en de ontwikkeling van het rendement.

 • Jouw voorstel zet de investering af tegen de performance verbetering
 • Jouw voorstel geeft een duidelijke weergave van het break-evenpoint
 • Jouw voorstel geeft inzicht in de lange termijn verdiensten.

"Proper preperation prevents poor performance" (Charlie Batch)

4. Maak je huiswerk en breng de investering in beeld

Kosten gaan voor de baat, altijd! Het is dus zaak om de door de organisatie te plegen investering zo volledig mogelijk neer te zetten. Vergeet je onderdelen? Dan komt dit direct ten laste van het door jou zorgvuldig uitgewerkte rendement. Dit is direct een gemakkelijke stok voor de criticasters om mee te slaan. Wees ze voor, maak je huiswerk en zorg voor een meer dan volledig overzicht. Hierbij neem je onderstaande topics uiteraard mee.

 • Jouw voorstel somt alle te verwachten kosten op
 • Jouw voorstel houdt rekening met tijdinvestering van medewerkers en vertaalt deze ook naar geld
 • Jouw voorstel houdt rekening met noodzakelijke inkoop bij leveranciers
 • Jouw voorstel houdt rekening met een realistische post onvoorzien

"Somebody is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago" (Warren Buffet)

5. Challenge je ideeën met een collega of collega’s

De kans dat jij en jij alleen het hele proces en de mogelijke verbeteringen overziet is klein. Challenge je ideeën met een collega of collega’s. Neem daarom je collega’s mee in jouw ideeën, ‘challenge’ en luister met een open vizier naar hun feedback en mogelijke verbeteringen. Die zijn er vast en wanneer je ze opneemt in jouw voorstel heb je er direct een aantal ambassadeurs bij!

 • Jouw voorstel laat zien wie je hebt meegenomen in jouw ideeën
 • Jouw voorstel laat zien welke ideeën je hebt opgenomen vanuit jouw collega’s
 • Jouw voorstel laat zien welke feedback je hebt ontvangen op jouw voorstel en hoe je jouw voorstel hiermee hebt verbeterd.


Spreek daarnaast met specialisten in procesoptimalisatie buiten je organisatie. Wanneer je overweegt software in te zetten voor jouw verbetervoorstel dan staan wij in ieder geval voor jou klaar om samen met jou jouw ideeën fijn te slijpen!

"Two heads are definitely better than one and by sourcing ideas from each other, you have a better chance of coming up worth a strategy that will allow your business to overcome a setback or challenge" (Richard Branson)
Toon contactformulier

Vraag nu de whitepaper aan via onderstaand formulier

Bedankt voor jouw bericht!
Oops! Something went wrong while submitting the form.