Algemene voorwaarden BOLD Digital

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en diensten van BOLD Digital en maken integraal onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen jou en BOLD Digital. Omdat BOLD Digital verschillende diensten aanbiedt zijn deze algemene voorwaarden opgedeeld in componenten.

Component A - Algemeen
is altijd van toepassing en bevat algemene afspraken die betrekking hebben op alle aanbiedingen en diensten van BOLD Digital. De daaropvolgende componenten bevatten specifieke bepalingen voor de verschillende diensten van BOLD Digital.

Component B - Strategische (innovatie) sessie & Ideation Fase
Bij het ontwikkelen van software is het belangrijk om jouw wensen te inventariseren. Dit gebeurt bij BOLD Digital via een gezamenlijke Strategische (innovatie) sessie en de aansluitende Ideation Fase. Specifieke voorwaarden in dit kader vind je in Component B. De Strategische (innovatie) sessie & Ideation Fase kunnen resulteren in een advies over hoe een softwareontwikkelaar het ontwikkelen van de gewenste software kan aanpakken.

Component C - Realisatie
Bij het realiseren van een applicatie hanteert BOLD Digital een Agile manier van applicatieontwikkeling. Specifieke voorwaarden in dit kader vind je in Component C.

Component D - Service & support
Technologie is constant in ontwikkeling. Om software veilig en geschikt te houden voor gebruik, is aanvullende dienstverlening nodig in de vorm van service en support. Specifieke voorwaarden in dit kader vind je in Component D.

Component E - Verwerken van persoonsgegevens
Wanneer BOLD Digital bijvoorbeeld een webapplicatie host of toegang heeft tot bepaalde software van de opdrachtgever waarin persoonsgegevens zijn opgeslagen, dan zijn partijen op basis van privacyregelgeving verplicht om afspraken te maken over het verwerken van persoonsgegevens. Dergelijke afspraken vind je in Component E.

Contactgegevens
Mocht je na het lezen van deze algemene voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op via: administratie@wearebold.digital.

Download hier onze algemene voorwaarden (Nederlandse versie)

Download our terms and conditions here (English version)