Om jouw privacy te beschermen, houdt BOLD Digital zich natuurlijk aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Hoe BOLD Digital gebruik maakt van persoonsgegevens vind je hier terug.

Wie is BOLD Digital?

In een continu veranderende wereld optimaliseren wij bedrijfsprocessen. Wij creëren gebruiksvriendelijke en toekomstbestendige webapplicaties en apps, die van aantoonbare toegevoegde waarde zijn voor onze opdrachtgevers en haar doelgroepen. Dit doen wij met de wil en het vermogen om de essentie in de uitvraag scherp te identificeren. Business en functionaliteit verbinden wij optimaal en komen zo tot het meest impactvolle advies. In realisatie werken wij efficiënt met ontwikkelde techniek en innoveren voor het beste resultaat.


Wij zijn gevestigd in Velp, aan de Beekhuizenseweg 11.
Ons KvK nummer is 09187545.
BOLD Digital is een merknaam van JDI B.V.

2. Welke informatie wordt door BOLD Digital verwerkt?

BOLD Digital legt de gegevens van haar klanten vast om haar goed te kunnen bedienen. Denk hierbij aan gegevens als naam, adres, woonplaats, contactgegevens en een bankrekeningnummer. Deze gegevens verwerken we bij BOLD Digital om de overeenkomst die we met elkaar hebben afgesloten uit te voeren en om u te informeren over relevante producten en of diensten van onszelf, of van partijen waarmee we samenwerken.

2.1 Informatie die we automatisch opslaan

Om wearebold.digital te laten werken, bijvoorbeeld om de website goed te laten zien, te beveiligen en verder te verbeteren heeft BOLD Digital bepaalde informatie nodig. BOLD Digital verzamelt daarom informatie over uw gebruik van wearebold.digital.

Deze informatie bestaat uit uw IP-adres (het nummer dat u krijgt toegewezen door uw internetaanbieder), het type browser (het computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken), het besturingssysteem dat u gebruikt, de pagina’s die u op BOLD Digital bezoekt en 'cookies'.

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt BOLD Digital ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze browser de informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen. Cookies van BOLD Digital kunnen uw computer, mobiele telefoon of tablet of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

3.1 Cookies van wearebold.digital

Bij het gebruik van wearebold.digital worden eigen cookies van BOLD Digital geplaatst. Alleen BOLD Digital heeft toegang tot die cookies. BOLD Digital plaatst technische cookies die noodzakelijk zijn om de wearebold.digital te laten werken. Daarnaast maakt BOLD Digital gebruik van zogenaamde sessie-cookies. De informatie die in deze cookies wordt opgeslagen bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens en de cookies worden verwijderd zodra je het gebruik van wearebold.digital beëindigt. BOLD Digital kan met behulp van deze gegevens de website aanpassen aan de behoeftes van de bezoekers.

3.2 Cookies van derde partijen

Wij gebruiken diverse tools van Google op onze website. Zo gebruiken we Google Analytics voor het meten van het bezoek op onze website. Met behulp van de cookies die zij plaatsen maken wij onze website nog gebruiksvriendelijker. Via Google search kun je nog makkelijker door onze website zoeken. Via Google Adwords kunnen we zien welke advertenties leiden tot welke activiteiten op onze website. Op die manier kunnen we onze online uitgaven het meest gericht inzetten.

Verder maken we gebruik van Hotjar. Via deze tool kunnen we precies volgen wat je doet op onze website. Wat je aandacht trekt en wanneer je snel weg klikt. Op deze manier kunnen we heel makkelijk klantonderzoek doen op onze website, en daarmee onze website verder verbeteren.

CRO plaatst een cookie waardoor we gemakkelijk AB testen kunnen uitvoeren. Hierdoor krijgt een deel van onze website verkeer een iets andere website te zien dan de originele variant. Op deze manier kunnen we testen welke variant van een website meer aansluit bij de wensen en behoeften van de gebruiker.

LinkedIn plaatst cookies via onze site. Hiermee kunnen we de resultaten van onze berichten op dit social media kanaal meten. Dit doen we zodat we onze acties kunnen verbeteren. Op cookies van derde partijen is ook het privacybeleid van deze partijen van toepassing.

3.3 Verwijderen cookies

Je kunt bij de instellingen van jouw browser aanpassingen doorvoeren, zodat je tijdens jouw volgende bezoek aan wearebold.digital geen cookies ontvangt.

Let op: In dat geval kan het gebeuren dat je niet van alle mogelijkheden van wearebold.digital gebruik kunt maken of dat je geen gemakkelijke toegang hebt tot (onderdelen van) wearebold.digital. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste jouw browser instructies of de Help functie van jouw browser raadplegen.

4. Voor welke doelen zal BOLD Digital jouw persoonsgegevens gebruiken?

BOLD Digital zal de informatie over jou voor de volgende doelen gebruiken:

  • Om jouw gebruik van wearebold.digital mogelijk te maken;
  • Om de overeenkomst tussen jou en BOLD Digital goed uit te kunnen voeren
  • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
  • Om BOLD Digital te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

Om informatie over jou te verstrekken aan derden en/of derden toegang te geven tot informatie over jou, voor zover dat een passende verdere verwerking is in de zin van de algemene verordening persoonsgegevens of we dat op basis van wet- en/of regelgeving verplicht zijn

5. Met wie deelt BOLD Digital jouw gegevens?

BOLD Digital maakt voor de uitvoering van de overeenkomst soms gebruik van derde partijen die een deel van de werkzaamheden namens BOLD Digital uitvoeren. Denk hierbij aan de hosting van de servers of het uitvoeren van online marketingactiviteiten.

6. Hoe lang bewaart BOLD Digital jouw persoonsgegevens?

BOLD Digital bewaart jouw persoonsgegevens zolang als dat noodzakelijk is. Als de persoonsgegevens zijn ontvangen om een overeenkomst met jou uit te voeren zal BOLD Digital de gegevens bewaren tijdens de looptijd van de overeenkomst. Na afloop van de overeenkomst bewaart BOLD Digital de persoonsgegevens maximaal 7 jaar tenzij een wettelijke norm anders bepaalt.

7. Op welke manier beschermt BOLD Digital jouw gegevens?

BOLD Digital zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

8. Jouw rechten bij de persoonsgegevens

Inzien, wijzigen of blokkeren van gegevens
Als je wilt weten welke gegevens BOLD Digital over jou heeft vastgelegd of als je gegevens wilt wijzigen of blokkeren, dan kun je contact met ons opnemen via info@wearebold.digital. BOLD Digital zal de gevraagde informatie binnen 4 weken aan je toesturen.

Verwijderen van gegevens
Je kunt je gegevens laten verwijderen door een bericht te sturen naar info@wearebold.digital. We zullen je gegevens verwijderen tenzij BOLD Digital een zwaarwegend belang heeft om die gegevens niet te verwijderen.

Recht op dataportabiliteit
Wil je jouw persoonsgegevens ontvangen om ze over te dragen aan een andere partij? Dan kun je contact met ons opnemen via info@wearebold.digital. BOLD Digital zal de gevraagde gegevens binnen 4 weken aan je toesturen.

Intrekken van toestemming
Verwerken we jouw gegevens op basis van toestemming? Dan heb je altijd het recht om jouw toestemming in te trekken.

9. Persoonsgegevens doorgeven buiten de EU

BOLD Digital geeft zelf geen persoonsgegevens door naar landen buiten de EU.

10. Klachten

Heb je klachten of complimenten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden bekend gemaakt via de website van BOLD Digital (wearebold.digital). Als je vragen hebt over de privacyverklaring dan horen we dit graag via info@wearebold.digital.