Slimme donateurswerving door geavanceerde app

On- en offline beschikbaar
24/7 Opbrengsten in beeld
0% Fouttolerantie
[01]
Project overview

Ambassadeurs ondersteunen met gebruiksvriendelijke app

Atlas Sales Agency is een marketingbureau gespecialiseerd in face-to-face marketing. Hierbij ligt de focus op streetmarketing, deur-aan-deur-werving en evenement werving. Atlas Sales Agency creëert ambassadeurs, leidt ze op en zet ze in voor haar klanten. Hiermee werven ze succesvolle donateurs voor goede doelen. Om dit complexe proces te vereenvoudigen en efficiënter te maken, besloot het marketingbureau haar processen te automatiseren. Samen met BOLD Digital is een gebruiksvriendelijke en zeer waardevolle app ontwikkeld. Deze app ondersteunt ambassadeurs om donateurs te informeren en in te schrijven. 

[02]
Uitdaging

Atlas Sales Agency vraagt, BOLD® levert

De bestaande app van Atlas Sales Agency voor ambassadeurs functioneerde niet optimaal en optimalisatie was niet mogelijk. Daarom werd BOLD Digital ingeschakeld om een nieuwe mobiele app te ontwikkelen. 

Na meerdere gezamenlijke besprekingen over alle wensen en behoeften is het MVP (Minimum Viable Product) ontwikkeld. Dit is een app die het digitaal werven, informeren en inschrijven van donateurs vereenvoudigt voor ambassadeurs.

BOLD Digital heeft de grootste uitdaging aangepakt bij het ontwikkelen van de app, namelijk het offline beschikbaar maken en veilig versleutelen van donateursgegevens in overeenstemming met de AVG-wetgeving.

[03]
Oplossing

Effectieve app ontwikkeling en de BOLD backoffice

Na het verzamelen van alle informatie en het opmaken van wireframes, is BOLD gestart met de ontwikkeling van de app. In tweewekelijkse sprints is de app en bijbehorende backoffice ontwikkeld. Gedurende het proces waren we continu in contact met Atlas Sales Agency. Hierdoor hebben we een app gecreëerd die perfect aansluit bij hun wensen en behoeften.

Via de app worden alle nieuwe donateurs geregistreerd per goed doel. Vervolgens wordt de inschrijving door het callcenter van Atlas Sales Agency telefonisch bevestigd aan de donateurs. Deze gegevens worden volledig geanonimiseerd (volgens de AVG-richtlijnen) en geëxporteerd naar de backoffice. De app maakt het mogelijk om per klant (ook wel de goede doelen) wijzigingen aan te brengen. Daarnaast is het voor Atlas Sales Agency en de ambassadeur inzichtelijk wat de verdiensten van de ambassadeur zijn. 

[04]
Resultaat

Efficiënt werken, optimaal resultaat

De app van Atlas Sales Agency biedt inzicht in statistieken en deelt deze direct online met de ambassadeurs. Daarnaast worden foutieve registraties door de ambassadeurs meteen gemeld via het geïntegreerde feedbacksysteem. Hierbij is geen rechtstreeks inzicht in de klantgegevens. Deze zijn namelijk geanonimiseerd en vertaald naar een ID. BOLD heeft de processen van Atlas Sales Agency volledig geoptimaliseerd en geautomatiseerd met deze geavanceerde app.

  • 100%
    Realtime
  • 0%
    Fouttolerantie
  • 24/7
    Opbrengsten in beeld
No items found.
/ /  meer projecten
/ /

Nog meer cases

24/7 Productie
90% Reductie opleidingskosten
30% Groei productie

Product configurator stuurt lasermachine aan

Ewag
0% Fouttolerantie
100% Gebruiksvriendelijk
100% Geautomatiseerd

Webapplicatie voor persoonsalarmering

Secure2Go

Let's Maak je digitale ambities waar en neem contact met ons op om vrijblijvend te sparren en nieuwe inzichten op te doen

maak je ambitie waar

Neem contact op
Neem contact op